Belangrijke telefoonnummers

In levensbedreigende situaties:

als elke seconde telt (politie, brandweer, ambulance) 112

In niet levensbedreigende situaties:

Gemeente Grave                                                0486 477277

Brandweer                                                           073 6123123

Politie                                                                    0900 8844

Meld Misdaad Anoniem                                    0800 7000

Service Apotheek Grave                                    0486 472195

Huisartsengroepsprakrijk Grave                       0486 472579

Logopedie Praktijk Grave                                  0486 423880

Verloskundige praktijk Grave-Schaijk E.O      0486 472576

Huisar5tsenpraktijk Vos & van Aalen              0486 472644

Psychologenpraktijk Grave                                0486 476246

Sociom                                                                   085 700500

 

Telefonische hulpdiensten:

Kindertelefoon                                                    0800 0432 (€0,00 p.m.)

Advies en meldpunt Kindermishandeling       0900 1231230 (€0,05 p.m.)

Steunpunt huiselijk geweld                               0900 1262626 (€0,05 p.m.)

Korrelatie                                                              0900 1450 (€0,15 p.m.)

Sensoor                                                                 0900 0767 (€0,05 p.m.)  

Sluit Menu