JAARVERGADERING/LUNCH                                                                                Grave 7 oktober 2019

 

Op maandag 7 oktober 2019 heeft de Lokale Bewoners Raad Grave de jaarlijkse jaarvergadering/middaglunch gehouden in de theaterzaal van het Catharinahof te Grave

Er waren ongeveer 80 personen aanwezig, helaas waren er 13 personen niet op komen dagen zonder zich af te melden, dit zijn onnodige kosten voor de LBR Grave.

Aanwezig waren als sprekers ; Elly Pansier, directeur Wonen,Judith Peters, coördinator participatie en burgerkracht, Mark Hamers, consulent duurzaamheid, Ed Kooger, coördinator participatie en Mediation, Joost Peters, technisch beheerder.

Welkoms woord door de voorzitter Tiny Caris en zij stelt de sprekers even voor en nodigt de mensen uit voor de zeer smaakvolle middaglunch.

Na de lunch geeft de voorzitter het woord aan Mark Hamers, die een mooie uileg geeft over hoe wij met regenwater om moeten gaan.

Minder bestrating in de tuinen, regenwater afvoeren ontkoppelen van het riool, Wadi”s aanleggen in de wijken waar met zware regenval het water naar toe kan en vervolgens rustig weer door de grond kan worden opgenomen, geveltuintjes in de binnenstad, een of twee tegels langs de gevels eruit en plantjes er in, goed voor het milieu, en het vrolijkt de zaak ook nog een beetje op.

Na Mark krijgt Judith Peters het woord, en zij doet haar betoog over participatie, zij roept de huurders op zich in de wijk of buurt in te zetten op samenwerking, behulpzaamheid, vriendelijkheid zeg elkaar een goede dag. Samen iets organiseren, gezamenlijk de wijken schoonhouden ook de achterpaden, elkaar aansporen de tuinen of in ieder geval de zaak opgeruimd te houden etc etc.

Dan krijgt Ed Kooger van de voorzitter het woord.

En deze zet zich in voor wat de Lokale Bewoners Raad Grave allemaal voor de huurders doen en betekenen. Zij nemen deel aan gesprekken met Mooiland en zetten zich in over de huurverhoging, over renovatie, over onderhoud, over mutatie en de gang van zaken daaromheen,

Ook zijn er twee leden van de LBR die zitting hebben in de koepel, dit is een overkoepelend orgaan van alle huurders organisaties van noord oost Brabant.

Deze koepel zit meerdere malen per jaar aan tafel met de gemeenten en Mooiland om te komen tot een goed woon belijd in hun gemeenten, onderhoud, renovatie, opvang statushouders, maar zeker ook nieuwbouw en aanpassingen WMO.

Dit is in het kader prestatieafspraken , gemeenten-Mooiland-Huurders.

Ook zit de koepel een aantal keren per jaar aan tafel met de bestuurders van Mooiland te overleggen over de huurverhoging, aankoop of nieuw bouw woningen, verkoop woningen, renovatie, groot onderhout, hoe te handelen met mutatie, WMOvoorzieningen, etc.

Als laatste neemt Elly Pansier het woord. Een ieder in de zaal krijgt de gelegenheid vragen te stellen en Elly zal ze met verve beantwoorden. De vragen zijn van zeer uiteenlopende zaken, zoals troep in de achterpaden en het onderhoud daarvan als ook verlichting in de buurt of straat. Burengedrag zowel positief als negatief, veiligheid aan de woning in de vorm van hang en sluitwerk maar ook brand veiligheid, denk aan oude apparaten. Ook waren er vragen over nieuwbouw. Hoe staat het erbij met de nieuwbouw oliestraat/prinsenstal ? Dit project  hang of staat met een overeenkomst met de gemeenten. De raad heeft in het verleden een aantal eisen gesteld, onderhanden de torenflat mag niet meer terug komen 16 woningen minder, buitenaanzicht moet mooier en een andere kapconstructie, allemaal mooi maar kost handen vol geld, en het moet toch sociale woningbouw blijven. Elly zegt, het wordt wel een dure bouw. Ook de aankoop van grond op de Visio schijnt een heet handijzer te zijn, maar daarvoor zit er juist een afvaardiging van de LBR in de prestatieafspraken en het standpunt van de LBR is ,die bouw daar moet doorgaan.

Na dat Elly alle vragen had beantwoord konden de mensen nog 30 minuten rustig napraten met de mensen van Mooiland en de LBR.

Dat warengezellige onderonsjes

Om 14.00 uur sluit de zeer tevreden voorzitter de vergadering.

Notuliste Tonia Brans

Sluit Menu