Hoe is het gekomen?

Huurders verenigingen zijn er niet zomaar gekomen. De aanleiding hiertoe is als volgt. Op 9 oktober 1992 is het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) van kracht geworden. In dit besluit zijn regels opgenomen om huurders van wooncorporaties te betrekken bij het beleid en beheer van hun corporatie.

Enkele jaren erna is er in Grave door een aantal vrijwilligers een belangen bestuur opgericht, onder de naam Lokale Bewoners Raad Grave. Inmiddels is dit een rechtspersoon geworden en werkt onder de naam:

 

 

 

 

Stichting Lokale Bewoners Raad Grave, (LBR Grave).

(waarvan Akte 4-12-2009)

Alle bestuursleden en medewerkers zijn vrijwilligers. De stichting wordt financieel ondersteund door Mooiland (ML). De Stichting.Lokale Bewoners Raad (LBR) Grave heeft als werkgebied de Gemeente Grave, dat houd in: Stad Grave, Velp, Escharen en Gassel.

Wat is ons doel

De Stichting staat voor het behartigen van de belangen van de huurders van MooiLand, op het gebied van wonen, woonomgeving en het waarborgen van de rechtspositie van huurders van MooiLand.

Ook zitten er van iedere huurders belangengroep uit het totale werkgebied van MooiLand 2 personen in de Koepel.... (overkoepelend bestuur huurders belangen groepen). De Koepel en MooiLand hebben alle afspraken vastgelegd in een samenwerkingovereenkomst. Ook zijn er afspraken vastgelegd omtrent projectmatig en planmatig onderhoud, Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV beleid), huurverhoging, mutatie, sloop, nieuwbouw, etc. .

Het bestuur weet wat er leeft bij huurders, omdat alle bestuursleden zelf ook huurders zijn van MooiLand, éénmaal per jaar is er de jaarvergadering, éénmaal per jaar bezorgen wij U de huurwijzer. Met de koepel wordt 8 maal per jaar vergaderd. Ook heeft Lokale Bewoners Raad Grave nog 4 maal per jaar overleg met het rayonteam (woonconsulent en opzichter).

De Stichting LBR Grave is lid van de Nederlandse Woonbond, wat inhoud dat automatisch alle huurders lid zijn van de woonbond.

Website

Wij hebben getracht voor U een zo overzichtelijk mogelijke website te maken. Ook hebben wij een verzameling van links naar andere websites voor de nodige informatie. Ook nodigen wij U uit om onze informatie, tips en wetenswaardigheden, aan te vullen met Uw eigen ervaringen, Uw eigen informatie en Uw eigen tips. Dit kan via de link contact. Hier kunt U ook eventueel een klacht of probleem melden indien U er met MooiLand niet uitkomt.